ÀGORA VILANOVA

Centre d'estudis

CURS DE REFORÇ ESCOLAR

 

Àgora Vilanova ofereix reforç de totes les assignatures des de primària fins a nivell universitari.
El mètode de treball és ensenyar a aprendre. Com? Mitjançant tutories personalitzades, tècniques d’estudi, apunts i exercicis resolts, essent tots els professors titulats amb el certificat d'aptitud pedagògica.
El compromís d’ÀGORA és garantir que el reforç escolar sempre es farà en grups de 5 alumnes com a màxim (exceptuant l’anglès). D’aquesta manera s’aconsegueix garantir qualitat en l’ensenyament i en l’aprenentatge. També es poden contractar classes particulars.

 

 Horaris:
L’horari és totalment flexible a les necessitats de l’estudiant
(amb programació prèvia).
El centre ofereix reforç de dilluns a divendres de 9:30 a 13:00 i de 16:30 a 20:30.
Equipaments: 4 aules climatitzades, Es disposa d’una Aula d’Estudi on els alumnes poden preparar els seus deures mentre esperen la seva classe (amb programació prèvia). I aules wifi per a poder fer ús de les TIC.

Accés A Cicles Formatius De Grau Mitjà

Requeriments d’accés:
Tenir més de 17 anys o complir-los l’any de les proves.
Prova:
Es realitza una única prova de les assignatures següents:

 

 • Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials
 • Educació visual i plàstica
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Tecnologia
Accés A Cicles Formatius De Grau Superior

Requeriments d’accés (només és necessari un dels següents):


· Tenir més de 19 anys o complir-los l’any de les proves.

Prova:

Es realitzen proves de part comuna i de part específica:

 • Matemàtiques
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Part específica:
2 assignatures que depenen del cicle al què es vol accedir.

Per a informació actualitzada, consultar: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/