ÀGORA VILANOVA

Centre d'estudis

Classes online

Oferim als nostres clients la possibilitat de fer els cursos de preparació per a superar les proves d'accés a la universitat i/o a graus de manera online. És un servei amb una demanda creixent donada la situació actual.

Les classes les fa un professor connectat des de l'escola i per videoconferència els alumnes estan a la seguretat del seu domicili. Els grups són reduïts mantenint l'esperit de màxima qualitat de l'escola.

Els alumnes disposen també d'un campus virtual amb apunts i exercicis.


Si vol més informació contacti amb nosaltres o per email o al 603126949