Llicències
d'Activitats

Gestió
de Projectes

Càlcul
d'Estructures

Projectes
Especials

Recent Work

O.M.R OFEREIX

CREACIÓ DE NOVES EMPRESES - NEGOCIS.

El podem ajudar amb el pla d’empresa, estudis de viabilitat, les gestions amb l’ajuntament, la preparació de tota la documentació tècnica necessària (projectes) i també el podem assessorar amb les reformes.

GESTIÓ DE PROJECTES

Col·laborem amb empreses constructores, amb la gestió tècnica de les seves obres: control econòmic, planificació de les feines, gestió de comandes de materials i assessorament tècnic. Sempre respectant una escrupulosa politica de confidencialitat i protecció de la propietat intel·lèctual de cada empresa col·laboradora.
Col·laborem també amb particulars que volen construir o reformar el seu habitatge. Els oferim assessorament amb la contractació de les diferents empreses, amb el control de costos i el control de la qualitat. Els fem de pont entre arquitecte, constructor i promotor.

CÀLCUL d'ESTRUCTURES

Col·laborem amb petites i mitjanes empreses dedicades a la fabricació i muntatge d'estructures metàl·liques. Els ajudem a desenvolupar projectes de càlculs estructurals i a gestionar obres. Sempre respectant una escrupulosa politica de confidencialitat i protecció de la propietat intel·lèctual de cada empresa col·laboradora.

PROJECTES ESPECIALS

Treballem amb ajuntaments i empreses d'espectacles per garantir la seguretat tant del mateix espectacle com de les estructures que es fan servir.